Teamsdagen 2023: Så förändrar AI jobbet
Magnus Jansson  |  October 5, 2023

Teamsdagen 2023: Så förändrar AI jobbet för 300 miljoner människor redan idag

Vad betyder AI för hur vi jobbar i allmänhet och kundtjänst i synnerhet år 2023? För de som besökte Teamsdagen 2023 på Munchenbryggeriet i Stockholm började dagen med en paneldiskussion med Henrik Byström, medgrundare av AI-labbet, Nina Rapp från Microsoft och Ann-Therése Enarsson från Futurion där frågan om hur AI kommer att förändra vårt sätt att leva och arbeta diskuterades. 

Här är de fem viktigaste lärdomarna från paneldiskussionen som jag här jämför med vårt HUMAN™-ramverk för användning av AI. HUMAN står för heartfelt, unified, measurable, actionable och natural. 

AI är allas smarta assistent men långt ifrån perfekt

Det innebär att “AI gör det möjligt för mig att vara mitt bästa jag” som en av paneldeltagarna uttryckte det, men det innebär också att den här assistenten är som kollegor och människor är mest: Ibland överdriver och ljuger den så det gäller att vara observant. 

På Anywhere365 tror vi att AI kan leverera som mest affärsvärde om man även inkluderar människor. I vårt HUMAN™-ramverk är det detta vi menar med heartfelt, men också natural. En människa från företaget bör alltid ha kontroll över vilket meddelande som går ut till kunden så att meddelandet inte låter robotaktigt och är korrekt. AI i det här fallet är främst till för att hjälpa till och snabba upp dialogen. 

AI genomsyrar snart allt i arbetslivet

Det behövs därför tre perspektiv för att lyfta in AI i företag och organisationer på rätt sätt: Ledarskap – ledare och coachning. Operativt utförande, hur kan en säljchef eller kundservicechef använda AI för att sälja mer eller ge service på bästa sätt? Och hur ser företaget på ansvarsfrågan – att använda AI på ett inkluderande och etiskt försvarbart sätt.

Vi gillar detta perspektiv eftersom vi tror att bra kundservice inte bara handlar om AI, precis som det aldrig har handlat om kontaktcenter i sig. Vi måste ändra på vårt sätt att tänka, från inifrån och ut till utifrån och in. I slutändan handlar det inte om tekniken, utan om de specifika användningsområdena och hur man skapar bra kundupplevelser.

Vi måste tillgängliggöra företagets information

För att AI-verktyg verkligen ska kunna hjälpa företag att bli smartare och effektivare gäller det att tillgängliggöra data så att AI-verktygen kan träna sig på den gemensamma informationen och därmed dra nytta av den gemensamma kraften i hela organisationen. 

I vårt ramverk HUMAN™ har vi beskrivit detta som unified, men också measurable. Vi är helt överens om att allt måste hänga ihop och att vi måste börja tänka utifrån ett ekosystemperspektiv. Den mätbara delen i vårt AI-ramverk kommer in med maskininlärning: AI slutar aldrig att lära sig, ju mer relevanta data vi matar in i den, desto bättre kommer den att bli. Men vi kommer även här att behöva människor som faktagranskar och styr resultaten.

AI är en möjlighet att sänka stressnivåerna

Gallra mejl, söka information eller sköta administrationen. Rätt använt kan AI ta bort stressen och det tråkiga på jobbet och låta oss lägga mer tid på att vara kreativa och ägna oss åt det som står i vår arbetsbeskrivning. 

Denna punkt berör flera delar av vårt ramverk, så vi stöder detta till 100 procent. 

AI förändrar väldigt många jobb i grunden i dag – så mycket som 300 miljoner

Hur hanterar företag det faktum att enklare uppgifter, som många nyanställda får börja att jobba med, kommer att skötas av olika AI-assistenter? Och vad gör vi med tidsvinsterna som AI kommer att skapa – är det dags att gå ner till tre- eller fyradagarsveckor i arbetslivet?

Vi är förstås inte säkra, men det vi vet är att om (generativ) AI skapar konkreta åtgärder och omvandlar information till handling, kommer alla att bli lyckligare. Kundupplevelsen tar inte slut när ett samtal avslutas.

Och vad innebär AI för alla som arbetar med och utvecklar kundservice?

AI-assistenter är en bra hjälp för unga och oerfarna agenter.

Att förbereda sig för jobbet (tutorials eller scenarioträning), få feedback på vad som funkar bäst i bemötande och stödjas av ett redan förberett förslag på en inkommande mejlfråga – AI kan göra jobbet enklare för nybörjare.

Företagen som tillgängliggör relevant information får en kundtjänst i världsklass. På så sätt blir steget mellan experter och kundtjänst så kort som möjligt och kunderna får alltid expertsvar. 

 

Find Out More:

Låt mig avsluta med en cliffhanger! 

Vi kommer inom kort att tillkännage vår nya AI-produkt. Jag kan lova att den kommer att följa många av dessa kloka slutsatser. 

Want to deepdive into your business specifics? Feel free to schedule a demo! Schedule a demo
Nia Phillips  |  December 1, 2023

How Virtual Contact Centers Lead to Happy Customers

Not only do Virtual Contact Centers allow people to reach businesses whenever and wherever they are, they also enable customer agents to work from the

Read More
Konstantina Michou  |  November 10, 2023

Embracing excellence: our Brand Ambassadors

Whilst our technology enables us to explore uncharted territories in the online sphere, we still value connecting in real life in order to nourish the

Read More
Magnus Jansson  |  October 5, 2023

Teamsdagen 2023: Så förändrar AI jobbet för 300 miljoner människor redan idag

Vad betyder AI för hur vi jobbar i allmänhet och kundtjänst i synnerhet år 2023? För de som besökte Teamsdagen 2023 på Munchenbryggeriet i Stoc

Read More
Hans Kramer  |  October 2, 2023

ISG Names Anywhere365 a CCaaS Product Challenger for the Microsoft Ecosystem

A great new recognition to add to our prize cabinet! ISG recognized Anywhere365 as a Global Product Challenger for the Microsoft 365 ecosystem in the

Read More
Hans Kramer  |  August 29, 2023

How AI is Transforming Customer Experience

How is (generative) AI changing customer experience? For the first episode of our “Unlock CX” Podcast, we were privileged to have an entic

Read More
Konstantina Michou  |  July 28, 2023

Teams in the Contact Center: from shotgun wedding to sacred union

If there’s a winning platform for business communications, it’s Microsoft Teams. Over 270m people use it at work; it’s in play at over 3,500 ent

Read More
Konstantina Michou  |  July 26, 2023

Enhancing Customer Feedback for Building Better Dialogues

Customer engagement plays a pivotal role in the success of any business. To establish effective dialogues with customers and truly understand their ne

Read More
Hans Kramer  |  June 28, 2023

Winning again: Anywhere365 Is Microsoft Partner of the Year

I am ever so proud to announce that Anywhere365 has won a 2023 Microsoft Partner of the Year Award! In the words of Microsoft, Anywhere365 were “hon

Read More
Hans Kramer  |  March 9, 2023

How To Optimize Your Customer Engagement Strategy

Business can be demanding. And time is the ultimate precious resource. I mean, you can’t replace this second. Or this one. Time is constantly slippi

Read More
Konstantina Michou  |  December 1, 2022

Anywhere365 Announce their first group of Ambassadors

It was pretty exciting for us to award 30 official Anywhere365 Ambassadors last month! In this blog post, our partner marketing manager Loira Browning

Read More
Hans Kramer  |  September 7, 2022

Comment enrichir les équipes Microsoft pour un excellent engagement client

Votre organisation exploite-t-elle la puissance de Microsoft Teams pour enrichir l’engagement client et responsabiliser vos collègues ? Sinon,

Read More
Konstantina Michou  |  September 6, 2022

So bereichern Sie Microsoft Teams für hervorragendes Kundenengagement

Nutzt Ihr Unternehmen die komplette Leistungsfähigkeit von Microsoft Teams, um die Kundenbindung zu verbessern und Kollegen zu stärken? Wenn nicht,

Read More
Erik van Arkel  |  September 5, 2022

How To Enrich Microsoft Teams For Excellent Customer Engagement

Does your organization harness the power of Microsoft Teams to enrich customer engagement and empower colleagues? If not, you’re missing out on some

Read More
Hans Kramer  |  August 31, 2022

Go Big On These 3 Business Benefits With AI Chatbots

Customer expectations of customer service are higher than ever and time is of the essence. 90% of consumers report that they expect an immediate respo

Read More
Hans Kramer  |  July 11, 2022

How CX Automation Boosts your Customer Engagements

Do you feel like every day brings a new tool or digital transformation buzzword to customer engagement? You’re not alone. Dealing with the managemen

Read More
Konstantina Michou  |  June 12, 2022

Service Desk Automation avec ServiceNow et Anywhere365®

De nombreuses études révèlent que les principaux acteurs IT dans le monde cherchent à limiter les dialogues inutiles dans leurs centres d’as

Read More
Hans Kramer  |  June 7, 2022

New: purchase our Attendant Console directly in Teams App Store

We are proud of a new milestone in our global relationship with Microsoft. As a launching partner for Microsoft’s Teams ISV app monetization capabil

Read More
Konstantina Michou  |  April 30, 2022

Optimieren Sie die Erfahrungen von BewerberInnen mit Bullhorn und Anywhere365®

Unternehmen in praktisch allen Branchen bemühen sich, erstklassige Talente anzuziehen und sich dabei von anderen Unternehmen zu unterscheiden. Was br

Read More
Konstantina Michou  |  April 29, 2022

Optimisez l’expérience candidat avec Bullhorn et Anywhere365®

Désireuses d’attirer les meilleurs talents, les entreprises de tous les secteurs veulent se démarquer des autres. Comment séduire les potentiels

Read More
Hans Kramer  |  April 23, 2022

Supercharge Candidate Experiences with Bullhorn and Anywhere365®

In the attempt to attract the best talents, companies in virtually every sector are looking to stand out from others. What does it take to win the hea

Read More
Erik van Arkel  |  April 6, 2022

Discover Our All New Global Partnership Program

This week marks the launch of our new Partnership Program. As the Global Head of Partnerships, I am incredibly proud of the team who has been working

Read More
Konstantina Michou  |  March 24, 2022

Die 4 häufigsten (aber falschen) Gründe, eine konventionelle Telefonanlage nicht durch Microsoft Teams Contact Center zu ersetzen

In den letzten zwei Jahren haben viele führende Unternehmen ihre konventionellen Telefonanlagen durch Microsoft Teams Contact Center ersetzt. Es gibt

Read More
Konstantina Michou  |  March 17, 2022

4 raisons mises en avant (mais fausses) pour ne pas remplacer son ancien système PBX par Microsoft Teams

Ces deux dernières années, la plupart des grandes entreprises ont remplacé leur ancien autocommutateur téléphonique privé (PBX) par un centre de

Read More
Hans Kramer  |  March 14, 2022

4 Most Common (But Wrong) Reasons To Not Replace Legacy PBX With Microsoft Teams Contact Center

In the past two years many leading enterprises have been replacing legacy PBX with Microsoft Teams Contact Center. But still there are companies that

Read More
Konstantina Michou  |  January 25, 2022

Nouvelle consécration: Most Innovative Cloud Contact Center Platform en 2022

Il est toujours formidable de recevoir un prix, mais je suis particulièrement heureux d’annoncer que nous conservons le titre de Most Innovative Cl

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  January 21, 2022

New Award: Most Innovative Cloud Contact Center Platform of 2022

It’s always great to win an award, but I’m even happier to announce that we received confirmation to prolong the title of Most Innovative

Read More
Konstantina Michou  |  

Neue Auszeichnung: Die innovativste Cloud Contact Center Plattform 2022

Es ist immer toll einen Preis zu gewinnen, aber ich freue mich noch mehr, dass wir bei den Global Excellence Awards 2022 zum zweiten Mal in Folge als

Read More
Konstantina Michou  |  January 18, 2022

Comment gérer les dialogues d’entreprise en télétravail.

Le télétravail depuis un espace de travail numérique est devenu un sujet très sérieux, encore plus ces dernières semaines. Les cadres dirigeants

Read More
Konstantina Michou  |  January 15, 2022

ServiceNow et le libre-service intelligent par les voicebots

« Je n’arrive pas à imprimer. » Problème facile, non ? Pourtant, combien de temps votre client (interne ou externe) va devoir attendre avant

Read More
Hans Kramer  |  January 11, 2022

The Most Valuable Omnichannel Customer Service Trends For 2022

Customer service trends in 2022, that is the subject of our latest whitepaper. I’m sure you will reckon that 2022 will continue to be  challeng

Read More
Konstantina Michou  |  January 5, 2022

Tout le monde veut un call center Microsoft… Mais pourquoi?

Les cadres dirigeants et autres responsables dans le domaine de l’IT et du business cherchent explicitement à intégrer les solutions de call cente

Read More
Konstantina Michou  |  December 29, 2021

Le meilleur ami de votre réceptionniste : notre Attendant Console pour Microsoft Teams

L’année dernière, nous avons racheté la marque PeterConnects, un fournisseur de consoles de réception basées sur le cloud, leader sur le march

Read More
Hans Kramer  |  December 3, 2021

Guide: How Conversational AI Enhances Customer Communications

From voicebots to chatbots, conversational AI is becoming more and more popular in customer communications and business practices. Around 37% of busin

Read More
Konstantina Michou  |  November 27, 2021

Transformer Salesforce en un contact center ultra intelligent

Les entreprises de tous les secteurs se tournent vers de nouveaux canaux et de nouvelles technologies pour personnaliser leurs expériences consommate

Read More
Hans Kramer  |  November 24, 2021

Skype for Business End of Life: Should You Switch to Microsoft Teams?

Skype for Business’ end-of-life date arrived in July 2021. Or more specifically Skype for Business Online; the on-premise version will be ended

Read More
Hans Kramer  |  November 10, 2021

5 Most Common Questions About Our Teams-native Attendant Console

Ever since we introduced the industry’s first native Microsoft Teams Attendant Console early 2021, we’ve seen a fast adoption of this piece of sof

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  November 8, 2021

Anywhere365 Wins Best Microsoft Direct Routing Provider of the Year

Today, Anywhere365®  has been named Microsoft Direct Routing Provider of the Year in the UC Partner Awards 2021. And I am super proud that we can ta

Read More
Hans Kramer  |  October 22, 2021

WhatsApp is a great tool for customer service – here’s why

With around 2 billion monthly users, WhatsApp is the most popular messaging app worldwide. It is the third most popular social media channel. Right af

Read More
Konstantina Michou  |  September 30, 2021

So wird Salesforce zum intelligentesten Contact Center aller Zeiten

Unternehmen aller Branchen suchen nach neuen Kanälen und Technologien, um das Kundenerlebnis zu personalisieren. Mehrere Studien (zum Beispiel diese

Read More
Hans Kramer  |  September 22, 2021

Turn Salesforce Into The Smartest Contact Center Ever

Businesses in every sector are looking to new channels and technologies to personalize the customer experiences. Several studies (for example this on

Read More
Hans Kramer  |  September 21, 2021

Driving The Ultimate Mobile Customer Satisfaction

When was the last time that you searched for a product on your desktop? And now on your mobile phone? The odds are that your mobile search was a lot m

Read More
Konstantina Michou  |  August 3, 2021

Transferts d’appels : SVI vs. bots vocaux d’IA

Le transfert d’appels dans un centre de contact ou n’importe où dans l’organisation est souvent une nécessité. Mais chez Anywhere365®, nous

Read More
Hans Kramer  |  July 28, 2021

A New Paradigm For The Contact Center Industry

Recently, our CEO published a razorsharp opinion. That piece sparked quite some debate in the contact center industry. In this short video our virtual

Read More
Hans Kramer  |  July 14, 2021

Your Cloud Contact Center: Solidly Built Or a Patchwork Quilt?

Do you want to customize a big part of the experience that your contact centers deliver? If you have a lot of inhouse developer resources, it may soun

Read More
Hans Kramer  |  June 21, 2021

Creating data driven employee experiences with service desk automation? Watch our webinar!

Is your IT helpdesk using Microsoft Teams and ServiceNow? Bridging those applications can significantly smoothen the workflow. Today Pernille La Lau a

Read More
nathanr  |  May 31, 2021

Ihr Cloud Contact Center: Solide gebaut oder ein Flickenteppich?

Möchten Sie einen großen Teil der Erlebnisse, die Ihre Contact Center bieten, individuell gestalten? Wenn Sie über umfangreiche interne Entwicklerr

Read More
nathanr  |  

Leitfaden: Wie Conversational AI die Kundenkommunikation verbessert

Vom Voicebots bis zum Chatbot: Conversational AI wird in der Kundenkommunikation und im Geschäftsalltag immer beliebter. Rund 37% aller Unternehmen n

Read More
nathanr  |  

Ein Modell für das Contact Center von morgen

Kürzlich veröffentlichte unser CEO eine sehr klare Meinung, und er löste damit in der Contact Center-Branche eine heftige Debatte aus. In diesem ku

Read More
nathanr  |  

Ihr Contact Center verschwendet Zeit und Geld. Hier erfahren Sie, wie Sie das stoppen können.

Ich bin mir sicher, dass Ihr Unternehmen im vergangenen Jahr einige Herausforderungen zu meistern hatte. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden die Unt

Read More
nathanr  |  

Die ultimative mobile Kundenzufriedenheit

Wann haben Sie das letzte Mal auf Ihrem Laptop nach einem Produkt gesucht? Und auf Ihrem Smartphone? Die Chancen stehen gut, dass Ihre Suche auf dem S

Read More
nathanr  |  May 30, 2021

Votre centre de contact perd du temps et de l’argent. Voici comment l’éviter.

Je suis sûr que votre entreprise a eu sa part de défis l’année passée. La pandémie de covid 19 a poussé les entreprises à précipiter leur tr

Read More
nathanr  |  

Votre nouveau centre de contact cloud: une construction solide ou un patchwork?

Souhaitez-vous personnaliser une grande partie de l’expérience délivrée par votre centre de contact? Si vous pouvez compter sur un bon nombre de

Read More
nathanr  |  

Guide: comment l’IA conversationnelle améliore vos échanges avec les clients

Des voicebots aux chatbots, l’usage de l’IA conversationnelle s’est démocratisé dans le cadre des échanges avec les clients. Environ 37 % des

Read More
nathanr  |  

Le nec plus ultra satisfaction ultime du client mobile

Quand avez-vous recherché pour la dernière fois un produit, une information sur votre PC? Et sur votre téléphone mobile ? Il est probable que votr

Read More
nathanr  |  

Un nouveau paradigme pour l’industrie des centres de contact

Récemment, le PDG d’Anywhere365 a publié une opinion tranchante, suscitant un vif débat au sein du secteur des centres de contact. Dans la courte

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  May 11, 2021

Anywhere365® Wins Global Excellence Award: Most Innovative Cloud Contact Center 2021

I’m happy to share that we have added a new award to our prize cabinet! Anywhere365® Dialogue Cloud received a Global Excellence Award for the Mo

Read More
Konstantina Michou  |  April 28, 2021

Der beste Freund Ihrer Rezeption: Unsere Attendant Console für Microsoft Teams

Letztes Jahr haben wir die Marke PeterConnects übernommen. Einen marktführenden Anbieter von Cloud-Empfangskonsolen. Es freut mich sehr, dass wir nu

Read More
Hans Kramer  |  April 19, 2021

Your Receptionist’s Best Friend: Our Attendant Console For Microsoft Teams

Last year we acquired the PeterConnects brand, a leading cloud Receptionist Console vendor. I am very excited to share that we have now leveraged thei

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  April 7, 2021

Your Contact Center Is Wasting Time And Money. Here’s How To Stop It.

I’m sure your business has had it’s share of challenges in the past year. Due to the COVID-19 pandemic organizations were urged to take some fast

Read More
Hans Kramer  |  March 18, 2021

Anywhere365 Business Continuity Management 101

In our previous blog post on Business Continuity we flagged that unlikely high-impact events are often overlooked in contingency plans. All the more

Read More
Hans Kramer  |  February 24, 2021

Optimizing Microsoft Teams With Cloud Contact Center? Watch Our Webinar

Are you looking to bring Microsoft Teams to your contact center? You’re not alone. There is a huge demand for Microsoft Teams Contact Center solutio

Read More
Hans Kramer  |  February 16, 2021

10 Vorteile einer großartigen Cloud Contact Center Software

Wenn Agenten von zu Hause oder aus dem Remote-Office arbeiten, reichen Callcenter vor Ort nicht mehr aus. In unserem letzten Blogbeitrag haben wir üb

Read More
Konstantina Michou  |  February 15, 2021

Service Desk-Automatisierung mit ServiceNow und Anywhere365®

Mehrere Studien haben gezeigt, dass IT-Führungskräfte weltweit unnötige Dialoge in ihren Service-Desks reduzieren wollen. Nicht nur, um den Agenten

Read More
Hans Kramer  |  February 11, 2021

Anywhere365 And ASC Technologies Bring Compliancy Recording To Certified Microsoft Teams Contact Center

Today, we’ve announced our strategic partnership with ASC Technologies. Anywhere365®, the world’s first certified Microsoft Teams Contact Center

Read More
Hans Kramer  |  February 5, 2021

Business Continuity Is Team(S) Work: 4 Measures

Business continuity is boring. Or may be not. Last year proved how important it is to think of a good plan that enables the organization to keep commu

Read More
Konstantina Michou  |  January 18, 2021

Microsoft Teams Call Center sind sehr gefragt, aber warum?

Leute in C-Level-Positionen und andere Entscheidungsträger und IT-Fachleute suchen verstärkt nach Möglichkeiten für die Integration von Call Cente

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  

The World’s First Certified Microsoft Teams Contact Center

I’m proudly announcing that the Anywhere365® Dialogue Cloud is the world’s first and only officially certified Microsoft Teams Contact Center! I

Read More
Hans Kramer  |  January 13, 2021

Les 10 avantages supplémentaires offerts par les logiciels de gestion des centres de contact Cloud de qualité

Read More
Hans Kramer  |  January 5, 2021

How To: Skyrocket Customer Engagement In The Financial Sector

Never in the past decades have there been this many service dialogues. We’ve read about doubled and even tripled waiting cues. In customer contact c

Read More
Hans Kramer  |  December 24, 2020

8 Use Cases To Integrate IoT Into Your Enterprise Dialogues

The newest part of our Anywhere365® tech stack is called Critical Dialogue Cloud for IoT. It allows sensors as data sources and brings the Internet o

Read More
Hans Kramer  |  December 8, 2020

Everybody Wants A Microsoft Teams Call Center, But Why?

C-level and other decision makers in the business and IT are explicitly looking to integrate call center solutions into Microsoft Teams. The Google T

Read More
Hans Kramer  |  November 25, 2020

10 More Benefits Of Great Cloud Contact Center Software

With agents working from home or a remote office, on-premise call centers are no longer sufficient. In our previous blog post we have talked about the

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  November 17, 2020

Anywhere365® Meets Gartner Magic Quadrant For Contact Centers 2020

I’m happy to announce that Anywhere365® received an honorable mention from Gartner in their Magic Quadrant for Contact Centers 2020, as a player

Read More
Hans Kramer  |  November 10, 2020

Service Desk Automation With ServiceNow And Anywhere365®

Several studies have shown that global IT leaders are looking to reduce unnecessary dialogues in their service desks. Not just to help agents out, but

Read More
Hans Kramer  |  November 2, 2020

Virtual Contact Center Platforms Are The Future Of Your Call Center

Anywhere365® is a virtual contact center and enterprise dialogue platform. But why do we focus so much on that virtual (or cloud) part of who we are?

Read More
Konstantina Michou  |  October 30, 2020

Anrufweiterleitung: IVR und KI-Voicebots im Vergleich

Anrufweiterleitungen sind in einem Unternehmen oft erforderlich, und dies nicht nur in einem Contact Center. Bei Anywhere365® sind wir zudem davon

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  October 28, 2020

FD Gazelle 2020 Award For Anywhere365®

I am incredibly proud to announce that Anywhere365® has been awarded as one of the fastest growing and most profitable companies, headquartered in th

Read More
Hans Kramer  |  October 13, 2020

Anywhere365® Proudly Presents: Critical Dialogue Cloud For IoT

It’s not new that the Internet of Things (IoT) is transforming the products that we use daily. Your watch, home and parking lot, everything becomes

Read More
Hans Kramer  |  October 5, 2020

Delight Transfer – Go Beyond Warm Call Transfers

Transferring calls from the reception, the call center or anywhere in the organization is often experienced as a cold hand off. But at Anywhere365® w

Read More
Hans Kramer  |  September 30, 2020

Call Transfers: IVR Vs AI Voice Bots

Transferring calls in a contact center or anywhere in the organization is often a necessity. But at Anywhere365® we believe that call transfers can a

Read More
Hans Kramer  |  September 17, 2020

Save Your Seats For New Anywhere365® Webinars!

At Anywhere365® we believe successful business communications is about reducing unnecessary dialogues. In both ways. But how do you do that in a myri

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  September 10, 2020

Virtual Contact Center Software Replaces Blackmores’ Legacy Systems

I’m proud to finally be able to share this news with you. Natural health products enterprise Blackmores takes a leap in the way they manage their bu

Read More
Konstantina Michou  |  August 20, 2020

Comment surmonter le plus grand défi des communications avec les clients

Quel est votre plus grand défi dans la communication client ? C’est l’une des questions que je pose toujours aux cadres commerciaux et in

Read More
Konstantina Michou  |  August 19, 2020

So meistern Sie die größte Herausforderung in der Kundenkommunikation

Was ist Ihre größte Herausforderung in der Kundenkommunikation? Das ist eine der Fragen, die ich Führungskräften aus den Bereichen Business und IT

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  August 18, 2020

How To Overcome The Biggest Challenge In Customer Communications

What is your biggest challenge in Customer Communications? This is one of the questions I always ask to business and IT executives. The answer will gi

Read More
Hans Kramer  |  July 24, 2020

Gartner Report On Contact Center Integration With Microsoft Teams

In their latest publication, tech consultancy giant Gartner writes about the importance of optimizing Microsoft Teams with Cloud Contact Center Platfo

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  July 7, 2020

Anywhere365 Acquires PeterConnects

Today, I am excited to announce our third acquisition in the past 8 months! After Microsoft Teams and Azure expert Interchange and Healthcare IoT p

Read More
Konstantina Michou  |  June 19, 2020

Pouvez-vous vous permettre de ne pas adopter la gestion moderne du dialogue d’entreprise ?

Toutes les entreprises à qui nous avons parlé au cours des dernières semaines nous disent la même chose : “nous devons changer de vitesse da

Read More
Konstantina Michou  |  June 18, 2020

Können Sie es sich leisten, auf modernes Enterprise Dialogue Management zu verzichten?

Jedes einzelne Unternehmen, mit dem wir in den letzten Wochen gesprochen haben, hat uns dasselbe mitgeteilt: “Wir müssen in unserem Dialogmanag

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  June 17, 2020

Can You Afford Not Adopting Modern Enterprise Dialogue Management?

Every single company we’ve talked to in the past weeks tells us the same thing: ‘we need to shift gears in our enterprise dialogue management, and

Read More
Konstantina Michou  |  May 15, 2020

Verwalten Sie Unternehmensdialoge vom Home-Office aus. So einfach geht‘s.

Remote-Arbeit von einem digitalen Arbeitsplatz aus ist zu einem ernsten Thema geworden – in den letzten Wochen sogar verstärkt. C-Level betrachtet

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  May 12, 2020

Anywhere365 Receives €20 Million Follow-On Investment

I’m super excited to share some great news in these unpredictable times. Anywhere365 is growing further in different ways! Today we sent out a pres

Read More
Konstantina Michou  |  April 30, 2020

Einfacher ServiceNow Self-Service dank Voicebots

Share„Ich kann nicht drucken”! Das klingt nach einer einfachen Frage, oder? Aber wie lange dauert es, bis Ihr (interner oder externer) Kunde e

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  April 29, 2020

Manage Enterprise Dialogues From The Home Office. This Is How It’s Done.

Remote working from a digital workplace has become a serious topic. And even more so in the past few weeks. C-level looks at the coherence of applicat

Read More
Hans Kramer  |  April 20, 2020

ServiceNow Self-Service Made Easy And Intelligent With Voice Bots

“I can’t print”. Sounds like an easy question, right? But how long does it take for your (internal or external) customer to get this solved? We

Read More
Esmeralda van Rietschoten  |  March 26, 2020

Watch Our Amazing Video: Anywhere365 Drive Digital Transformation – Enterprise Dialogue Management And Cloud Contact Center

Very cool  Anywhere365 Enterprise Dialogue Management and its critical dialogue brand IQ Messenger (part of Anywhere365) unifies Voice dialogues enh

Read More
Erik van Arkel  |  May 24, 2018

How To Offer Customer Service With The WOW Factor

High customer satisfaction is what business/organisations aim for. And to reach high levels it’s nice to understand what influences customer satisfa

Read More
Micheal Eland  |  December 20, 2017

Anywhere365 Dialogue Management Software & Compliance

Compliance, or the ability to act according to regulations set by external organizations, nowadays is affecting all areas of business. Anywhere365 hel

Read More
Erik van Arkel  |  March 8, 2017

Get Close To Your Customer!

Studies show that people use their smartphone 221 times per day and that’s why probably a lot of organizations are providing personal apps to their

Read More
Erik van Arkel  |  October 31, 2016

Anywhere365 Receives Nominations For Best UC & Contact Center Project 2016

The fasted way to win an award is to deploy an Anywhere365 platform. It seems like it anyway. We are extremely proud that 3 of our partners are nomina

Read More
Hans Kramer  |  October 13, 2016

Microsoft HoloLens With Skype Inspires To Innovate

At Workstreampeople I have been researching the capabilities of Microsoft’s augmented reality device, the HoloLens. Since Workstreampeople is in

Read More
Erik van Arkel  |  September 23, 2016

Anywhere365 Qualified As Servicenow Technology Partner

Anywhere365 has qualified as a technology partner of service management solutions specialist Servicenow. The partnership enables Anywhere365 to build

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  July 6, 2016

Anywhere365 – Go Beyond The Legacy Contact Center: Dialogue Management For The Business Enterprise

#Anywhere365 – Contact Center and Dialogue Management for Skype4Business and Office 365 Skype named as the top Most Promising Contact Center Solutio

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  July 5, 2016

Anywhere365 For Skype Release 5 Feature – The Settings And Role Model Config Portal For Each UCC

When your legacy PBX becomes end-of-life, replacing it with Skype for Business is the logical product of choice. As a widely adopted, flexible, low-co

Read More
Gijs Geurts (CEO)  |  July 4, 2016

A Closer Relationship With Clients Within Four Months

Is outsourcing customer contact good enough these days? A while back, NIBC Direct decided that the answer is “No.” In the face of the rise of mult

Read More
Esmeralda van Rietschoten  |  July 1, 2016

Upgrade Your Business Card To A Business Communication Card

Upgrade your Business Card to a Business Communication Card? At WORKSTREAMPEOPLE, our business cards have an embedded NFC chip or QR code that allows

Read More
Esmeralda van Rietschoten  |  June 30, 2016

Anywhere365.Io

We’re going to add something cool to #Anywhere365  More information about Anywhere365 IO will be disclosed soon. Just press Follow at Anywhere365.

Read More
Load More Articles

Get the latest announcements and updates delivered to your email

Do you want to be the first to know all news on Anywhere365®? Sign up to get the latest announcements and updates delivered to your email.

    *Make sure you have filled in the fields before submitting.
      *Make sure you have filled in the fields before submitting.